Shockwave therapie

Shockwave therapie is een moderne techniek die tegenwoordig veel gebruikt wordt, ook in de humane geneeskunde en fysiotherapie.

Wat is shockwave therapie?
De golven geoproduceerd door een shockwave toestel zijn geen electrische schokken maar drukgolven, hoewel ze wel aan kunnen voelen als een elektrische shock. Deze drukgolven kunnen gevarieerd worden van een hele hoge positieve druk tot een lichte onderdruk (100 MPa tot 5-10 MPa). Door op deze link te klikken kunt U de fysica van de shockwave zien

De fysica van de shockwave

De opkomst van de golf is erg snel (30-120 nanoseconde) en de duur van de golf is 5 microseconde. De drukgolven verplaatsen zich door vloeistof en weke delen, het dringt echter niet diep door in de benige delen.

Radiale en gefocusseerde shockwave therapie
Er zijn twee verschillende manieren om de drukgolven op te wekken, met allebei hun eigen karakteristieken. Een radiale shockwave heeft een divergerende bundel, daardoor is de intensiteit van de drukgolf het hoogst in de huid en naarmate deze dieper doordringt wordt de intensiteit steeds minder.
Een gefocusseerde shockwave heeft juist een convergerende bundel, daardoor is de intensiteit in de huid vrij laag maar in de diepte waar alle energie convergeert is de intensiteit hoog. Bij een gefocusseerde shockwave wordt altijd gebruik gemaakt van verschillende koppen met elk hun eigen focusafstand om op de juiste diepte alle golven te laten convergeren (samenkomen).

Het effect van shockwave therapie
Het resultaat van het samenkomen van de drukgolven is dat er in het weefsel kinetische energie vrijkomt. Door de wisselende positieve en negatieve druk wordt het weefsel als het ware samengedrukt en weer uit elkaar getrokken. Door een hoge overdruk en de bijkomende compressie is het mogelijk om bijvoorbeeld verkalkingen te fragmenteren. De onderdruk en decompressie leiden tot een cavitatie effect. Hierbij ontstaan er kleine luchtbelletjes in het vocht tussen de cellen, deze luchtbelletjes imploderen als de onderdruk wegvalt. Bij het imploderen komen kleine drukgolven vrij, hierdoor wordt een milde ontstekingsreactie opgewekt. Deze ontstekingsreactie stimuleert het herstel door het vormen van nieuwe bloedvaatjes en het voorkomen van verklevingen tussen peesvezels. Door op deze link te klikken kunt U het werkingsmechanisme van de schokgolven zien.

Werkingsmechanisme van shockwave

Ook hebben de drukgolven een pijnstillend effect doordat de zenuwen overprikkeld raken en daardoor minder pijnsignalen doorgeven (hyperstimulatie-analgesie).

Shockwave therapie als behandeling bij peesblessures van paarden
Shockwave therapie is een uitstekende techniek om het herstel van een peesblessure bevorderen. Het zorgt voor een toename van de ingroei van bloedvaten. Hierdoor zullen er meer voedingsstoffen en cellen naar de blessure aangevoerd worden. Ook voorkomt het verklevingen tussen peesvezels.  Shockwave therapie is met name zinvol bij wat jongere peesblessures. Naarmate de blessure ouder is en het herstel verder is gevorderd zullen we minder kunnen bijsturen in het herstel van de pees.

Bij oudere of chronische blessures kan shockwave soms ook zinvol zijn.  Het kan het herstel bevorderen doordat het een milde ontstekingsreactie opwekt. Deze ontstekingsreactie is noodzakelijk voor een verder herstel van de blessure. Een goed voorbeeld daarvan is een blessure van de aanhechting van de tussenpees.

Ervaring met shockwave therapie bij paarden
Wij hebben in 2018 al ongeveer 200 behandelingen uitgevoerd en zijn er heilig van overtuigd dat onze shockwave een echte meerwaarde is bij het behandelen van peesbelesures bij paarden maar ook bij het behandelen vanvan periostale reacties thv het bot. Er is ook wetenschappelijk bewijs dat gefocusseerde shockwave therapie een positief effect heeft op de genezing van pees- en aanhechtingsblessures, dit zowel humaan als veterinair.

 Klantenfolder 

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie