Droes of landziekte

Bacteriële infecties spelen in de paardengeneeskunde in de hele wereld een belangrijke rol. Besmettingen met de bacterie Streptococcus kunnen ernstige ziekte veroorzaken, met verschillende ziekteverschijnselen bij paarden.

Bij paarden zijn twee soorten ziekteverwekkende Streptococcus-bacteriën van belang:

 1. Streptococcus equi ssp. equi

 2. Streptococcus equi ssp. zooepidemicus

Droes is het gevolg van infectie met Streptococcus equi. Deze zeer besmettelijke infectie kan gepaard gaan met verlies van eetlust, koorts, hoesten en een snotneus, maar meer bekend is de zwelling (abces) van de lymfeklieren tussen of achter de kaaktakken.  Dit abces kan klein zijn en geleidelijk verdwijnen, maar het kan ook erg groot worden en opengaan; dan moet het adequaat worden behandeld. Paarden kunnen drager zijn en de bacterie uitscheiden zonder zelf symptomen te laten zien. Dit betekent dat, bij gebrek aan goede preventieve maatregelen en vaccinatie, een infectie kan leiden tot grote uitbraken van de ziekte in paardenpopulaties. S. zooepidemicus is ook een bekende veroorzaker van verlamming bij veulens (polyarthritis - gewrichtsonstekingen) en sporadisch van abortus bij drachtige merries.

Symptomen

De ziekteverschijnselen kunnen variëren, afhankelijk van de soort streptococcen.

Infecties met Streptococcus equi ssp. equi = Droes (lymphadenitis equorum)

een besmettelijke infectie die gekenmerkt wordt door abcessen in de lymfeklieren en ontsteking van de slijmvliezen van de voorste luchtwegen.

 • Incubatietijd: 3–6 dagen

 • Het eerste teken is vaak dat het paard niet wil eten of drinken.

 • Koorts tot 41 °C

 • Ontstekingen van de slijmvliezen van de voorste luchtwegen, zwelling van de lymfeklieren in het keel en kaakgebied.

 • Abcesvorming van deze lymfeklieren. Mucopurulente neusuitvloeiing  (een snotneus).

 • In zeer ernstige gevallen infectie van het centrale zenuwstelsel of het hart

 • De ziekte duurt ongeveer 2 weken bij individuele patiënten, maar ziekte-uitbraken in populaties kunnen langer duren (maanden).

 • Ook kan de chronische vorm voorkomen (‘verslagen droes’), waarbij infectie van de inwendige organen optreedt.

Infecties met Streptococcus equi ssp. zooepidemicus:

 • Deze bacterie wordt bij onderzoek bij luchtweginfecties bij paarden vaak gevonden

 • Eventueel kunnen seksueel overdraagbare infecties optreden, die sporadisch abortus kunnen veroorzaken.

 • Kan bij veulens  verlamming veroorzaken (polyartritis)

Preventie

Goede hygiëne en een goed management zijn essentiële voorwaarden bij het bestrijden van de verspreiding van infecties met S. equi.

Geïnfecteerde dieren moeten worden gescheiden van klinisch gezonde paarden. De voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, kunnen o.a. bestaan uit de volgende punten:

 • Train en verzorg eerst de gezonde paarden, daarna pas de geïnfecteerde paarden, zodat voorkomen wordt dat de berijders bacteriën overdragen op niet-besmette paarden en stallen.

 • Geef geïnfecteerde paarden geen toegang tot de algemene ruimtes, waar ook gezonde paarden komen. Bijvoorbeeld de wasplaats, de paddocks of de rijbaan.

 • Voorkom direct contact van paard naar paard.

 • Zorg ervoor dat mensen na contact met besmette paarden hun handen en  kleding ontsmetten.

 • Bewezen is dat vaccinatie het aantal gevallen van droes sterk kan beperken. Ook zullen de verschijnselen bij gevaccineerde dieren minder ernstig zijn. Vaccinatie mag alleen worden toegepast bij gezonde paarden (geen ziekte verschijnselen van droes of van enige andere aandoening) en wordt aanbevolen als een essentieel instrument bij het voorkomen van uitbraken van droes.

Behandeling

Behandeling van een geïnfecteerd paard

De juiste behandeling van paarden met droes wordt bepaald door het stadium en de ernst van de aandoening. Dierenartsen zijn zeer verdeeld over de vraag of deze aandoening wel of niet met antibiotica behandeld moet worden. Bij de meeste gevallen van droes is echter geen andere behandeling nodig dan volledige rust en een droge, warme stal met zacht, vochtig, smakelijk voer van goede kwaliteit, terwijl de patiënt rustig uitziekt. Voer en water moeten voor het paard gemakkelijk bereikbaar zijn.

Paarden met vroege ziekteverschijnselen

Tijdens een uitbraak kan het meteen toedienen van antibiotica aan paarden die net ziek zijn (in de acute ziektefase met koorts en depressie) een goed effect hebben en het ontstaan van abcessen voorkomen. Antibiotica worden dan vaak  3 tot 5 dagen toegediend. Penicilline wordt algemeen beschouwd als het middel van eerste keuze bij de behandeling van streptococcen aandoeningen behalve bij S. pneumoniae. Met het oog op het gemak van de toediening of de plaats van infectie, kunnen ook andere geneesmiddelen worden toegepast.

 

 

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie