Oorzaken van longbloeden

De exacte oorzaak van EIPH (Exercise-induced pulmonary hemorrhage) is nog niet volledig opgehelderd en meerdere etiologieën of combinaties hiervan zijn voorgesteld. Aan de basis van EIPH ligt onder andere de zeer hoge druk in de longbloedvaten. Deze opmerkelijke, door inspanning geïnduceerde, overdruk in de longbloedvaten is een typisch verschijnsel dat kan voorkomen bij (ren)paarden die grote atletische prestaties moeten leveren. Het wordt veroorzaakt door verschillende factoren.

  1. Enerzijds kan, het hartdebiet tijdens zware inspanning vertienvoudigen en kan de bloedviscositeit stijgen als gevolg van vochtverlies. Daarbij worden de achterste en bovenste regio’s van de long significant meer doorbloed dan de rest van de long. Dit fenomeen verergert tijdens inspanning. De vaakst aangetaste delen lijken daardoor voor te komen in het achterste en bovenste regio's van de long. De combinatie van de sterke stijging van de bloedtoevoer naar de long en het feit dat het linker ventrikel niet erg toegevend is, zorgt voor een hoge vullingsdruk in de pulmonaire circulatie.

  2. Anderzijds is de druk longblaasjes tijdens inspiratie zeer laag. De transmurale druk, het druk verschil tussen de long circulatie en de longblaasjes, wordt hierdoor zeer groot. Wanneer de druk een bepaalde drempelwaarde overschrijdt kunnen de longbloedvaten ruptureren en treedt er bloeding van de long op.

Er blijkt een verband te zijn tussen de druk in de longbloedvaten en het aantal rode bloedcellen dat zich naar de longblaasjes begeeft. De gemiddelde druk in de longbloedvaten kan vermeerderen met ongeveer het drievoudige en oplopen van 28 mmHg bij rust naar 84 mmHg tijdens snelle galop. Hierbij vindt ook een significante drukstijging in de haarvaten plaats. Wanneer druk in de longbloedvaten de 75 mmHg bereikt, is dit groot genoeg om door microschade en lekkage van rode bloedcellen naar de longblaasjes te bewerkstelligen. Dit gaat samen met het optreden van een bepaalde graad van longoedeem. Een significantie toename aan rode bloedcellen kan gevonden worden wanneer de druk in de longbloedvaten boven de 80 mmHg komt. Hierbij kunnen duidelijk geruptureerde vaten worden gevonden. Bij het optreden van overdruk in de longen wordt vaak gedacht aan longoedeem.

Bij EIPH is het voornaamste probleem dat de haarvaten ruptureren, waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat de druk, zowel in de longblaasjes als in de haarvaten van de longen, wordt onderworpen aan cyclische variaties ten gevolge van respectievelijk, de respiratoire bewegingen en de cardiale contracties. Dit veroorzaakt plotselinge en onregelmatige veranderingen van de druk met eerder rupturen van de capillairen dan longoedeem.

Een andere theorie met betrekking tot ontwikkeling van EIPH is het ontstaan van drukgolven tijdens beweging van het paard waardoor longschade zou kunnen optreden. Schokken op de thorax worden veroorzaakt door het neerkomen van de hoeven op de bodem. De kracht waarmee de hoeven de grond raken wordt, hoewel iets verzwakt, doorgegeven via de voorbenen naar de schouders en komt aan op het midden van de thorax ter hoogte van de 4 de rib. De drukgolven worden getransporteerd door het longparenchym naar de achterste en bovenste regio’s van de longen en worden vervolgens gereflecteerd naar de borstwand, het ruggenmerg en het middenrif. Dit veroorzaakt een complex patroon van drukgolven en kan longweefsel schade veroorzaken met haarvat scheuren en oedemen tot gevolg.

De hypothese dat EIPH een locomotorische etiologie heeft, lijkt aannemelijk maar uit onderzoek blijkt dat dergelijke letsels ook kunnen ontstaan wanneer aan een hoge intensiteit een zweminspanning wordt geleverd. Om deze reden kan aangenomen worden dat de beweging van het paard en de krachten die naar het longveld worden getransporteerd niet enkel aan de basis kunnen liggen van het ontstaan van EIPH en dat meerdere factoren van belang zijn.

Andere factoren die een bijkomende invloed kunnen hebben, maar zeker niet de primaire oorzaak zijn van EIPH, zijn zaken als bovenste luchtwegobstructies, onderste luchtweginfecties en inflammatoire processen. We denken dan aan cornage, collaps van de farynx, erge folliculaire faryngitis en verplaatst zacht gehemelte.

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat eventuele stollingsstoornissen de oorzaak kunnen zijn van EIPH

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie