Bursa Podotrochlearis ontsteking of hoefkatrol

Het hoefkatrol bestaat uit het straalbeen waarover de diepe buigpees heen beweegt met daartussen een slijmbeurs (bursa podotrochlearis) met gewrichtsvloeistof (synovia). De laatste onderdelen van het hoefkatrol zijn de ligamenten, die als banden functioneren, die het straalbeen verbinden aan het hoefgewricht. Het hoefkatrol zorgt voor een geleidelijk rollende beweging van het omhoog gaan van de hoef.

Hoefkatrol ontsteking is veelal een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen die hetzelfde gevolg hebben, chronische kreupelheid door pijn in het hoefkatrol gebied. Bij paarden in de vrije natuur is deze aandoening nog niet waargenomen. Een paard met hoefkatrol dat in de vrije natuur wordt losgelaten geneest zichzelf en kan een jaar later symptoomvrij teruggevangen worden. Het lijkt er dus erg veel op dat hoefkatrol een aandoening is, die door de omstandigheden van de domesticatie wordt veroorzaakt.

Wat is hoefkatrol ontsteking?

Om te begrijpen wat hoefkatrol ontsteking is, moet je het vanuit de hoef bekijken. Om te voorkomen dat de hoef als het ware ‘omhoog klapt’, zit er onder het hoefbeen een ‘kabel’ die via een ‘katrol’ omhoog loopt en waaraan wordt getrokken. Die kabel is de buigpees, diepe buiger. Het katrol wordt gevormd door de achterkant van het straalbeen. De buigpees zit vast aan de onderkant van het hoefbeen. Hoefkatrol ontsteking is een ‘gewichtsartrose’, oftewel een overmatige slijtage van de achterkant van het straalbeen en de diepe buiger die erover heen loopt. Slecht bekappen/beslaan, verkeerde training en overbelasting of verkeerde belasting zijn medeoorzaken van hoefkatrol ontsteking.

Symptomen

Een paard met een hoefkatrol ontsteking vertoont meestal een wisselend manken (de ene keer links, de andere keer rechts) en zal vaak struikelen. De ene periode zal het paard mank zijn en de andere periode niet. De periodes kunnen dagen, weken, maanden of jaren duren. Een deel van de paarden zal erg stijf en kort in de beweging uit de stal komen, maar andersom komt ook voor.
De ontsteking ontstaat meestal aan beide voorbenen. De ontsteking bevind zich in het hoefkatrol en dus in het achterste deel van de hoef. Doordat het achterste deel pijn doet zal het paard op zijn tenen gaan lopen om dit te ontlasten. Bij het uitoefenen van druk in de kootholte zal het paard tonen dat het pijn heeft.

Het kan ook voorkomen dat het paard helemaal niet mank is (vooral als beide kanten aangetast zijn). Hierbij kan het zich in enkele gevallen uiten in een verminderde werklust en een onaangename aanleuning. De symptomen kunnen dus erg vaag zijn.

Diagnose

Om de aandoening aan te tonen is het mogelijk om een mankheidsonderzoek uit te voeren.

  1. Op de volte op de stenen zal het paard telkens aan zijn binnenvoorbeen mankheid vertonen.

  2. Na een verdoving in de kootholte zal het manken verdwenen zijn

  3. Dan worden er foto's genomen en de straalbenen beoordeelt.

Er wordt een score van 0 tot 4 gegeven afhankelijk van het aantal kanalen in het straalbeen.

Gevolg

Doordat het paard op zijn tonen, het voorste gedeelte van de hoef, loopt zal de hoef na enige tijd een hoge nauwe vorm aannemen en zullen de verzenen verhogen. Hierdoor zal de zool meer worden uitgehold.

Per individueel paard verschilt de hoeveelheid pijn en de bruikbaarheid. Over het algemeen zijn paarden met een klasse 3 of 4 niet meer bruikbaar voor de sport en mogelijk recreatief ook niet meer geschikt.

Behandeling

In eerste instantie is hoefkatrol bij elk paard anders, de behandeling dus ook. De behandeling kan bestaan uit aangepast beslag, pijnstillers, ontstekingsremmers en medicijnen die de smering van gewrichten en aanmaak van gewrichtsvloeistof bevorderen. Het is hierbij ook van belang dat het paard voldoende onbelaste beweging krijgt. Het liefst enkele malen per week op het harde stappen om het hoefmechanisme te stimuleren en zo de doorbloeding te verbeteren. Er zijn tevens medicijnen op de markt die de doorbloeding kunnen verbeteren.

In enkele zware gevallen zullen we een operatie aanraden. Tijdens deze operatie zullen we de zenuwen die naar het hoefkatrol systeem gaan doorsnijden waardoor het paard niet meer zal manken na de ingreep. Dit kan alleen wanneer het paard na een verdoving in de kootholte niet meer kreupel is tijdens de buigproef. Een operatie betekent wel dat het paard niet meer voor de sport of recreatie ingezet kan worden.

Als herstel op hoefkatrol wordt een opbouwend trainingsschema geadviseerd. In dit trainingsschema is het recht richten en op de achterhand rijden een belangrijk punt.

Preventie

In het geval van erfelijke aanleg is het nauwelijks te voorkomen. Wanneer er in de rest van de familie vrijwel geen ontstekingen in het hoefkatrol voorkomen, kan het worden voorkomen door een juiste wijze en tijdstip van bekappen, de voeten niet plat uit laten groeien, een training op stevige ondergrond en een rustige opbouw van het jonge paard.

 

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie