Prognose

Hoewel de gevolgen van het eenmalig doormaken van een EIPH beperkt zijn, is het doormaken van meerdere episodes van EIPH zeer nadelig voor de verdere prestaties van het paard.

Door het chronische en progressieve karakter van de inflammatie kan fibrosis en permanente vernietiging van het longparenchym optreden. Ook het gestegen aantal macrofagen en leukocyten in het longweefsel zorgen voor het verminderen van de longfunctie. De proliferatie van bronchiale bloedvaten in de aangetaste gebieden zijn waarschijnlijk een normale reactie op de inflammatie. In het beginstadium treedt dit voornamelijk focaal op maar bij aanhoudende zware inspanningen worden deze regio’s
uitgebreider en zichtbaar op het longweefsel. De nieuw gevormde bronchiale vaten lijken in de toekomst gevoeliger aan rupturen. Het resultaat van de inflammatoire reacties op het bloed aanwezig in de longen heeft waarschijnlijk een grote impact op de long dan het eigenlijke bloed dat eerder aanwezig was. Dit zou een focuspunt kunnen zijn voor verder onderzoek naar het ontwikkelen van betere therapieën voor EIPH.

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie