Ademhalingsstelsel

Het ademhalingssysteem omvat de grote en kleine luchtwegen en de longen. Als een paard inademt stroomt de lucht via de neus naar de keel doorheen de luchtpijp en verdeelt zich in de linker en rechter bronchi, vervolgens in de kleinere luchtwegen, de bronchioli waaarna ze uitmonden in de longblaasjes of alveolen. Deze alveolen zorgen voor de zuurstofuitwisseling tussen de lucht en het bloed.

De belangrijkste functie van de luchtwegen is om zuurstof in het bloed te pompen zodat dit zuurstof rijke bloed die zuurstof kan afgeven aan al de organen. Het zuurstofarme bloed keert terug naar de longen waar het koolstofdioxide uitgewisseld wordt met het zuurstof.

 

Het ademhalingssysteem beschermt zijn eigen door de lucht te gaan opwarmen, filtreren en te bevochtigen. Dit gebeurt in de neus en keelholte. Grote zwevende deeltjes worden gevangen in het neusslijmvlies, waarna ze naar de keel vervoerd en ingeslikt worden.

Wanneer het niveau van zuurstof in het bloed te laag is (hypoxie of anoxie), zal het dier tekenen van ademnood vertonen. Lage zuurstofconcentraties kunnen worden veroorzaakt door verminderde zuurstof-dragende capaciteit van de rode bloedcellen, onvoldoende uitwisseling van zuurstof in de longblaasjes (denk maar aan longbloeders) of onvermogen van het weefsels om zuurstof op te nemen, vb bij bepaalde vergiftigingen. Het lichaam zal antwoorden op deze zuurstofnood door dieper en sneller te gaan ademen. De milt wordt samen getrokken om meer rode bloedcellen in de bloedbaan te sturen waardoor  het zuurstof dragend vermogen van het bloed stijgt. De hartslag wordt opgedreven zodat er meer bloed per tijdseenheid door de aderen stroomt naar de organen of spieren.

Oorzaken  van luchtwegproblemen

Long- en luchtweg aandoeningen worden vaak veroorzaakt door infectie met virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, alsook door immuun-gemedieerde aandoeningen (COPD of dempigheid).

Virale infecties van de luchtwegen komen vaak voor bij paarden. De meeste bacteriële respiratoire infecties (uitgezonderd droes) zijn secundair na een virale luchtweginfectie. Dit komt omdat virale infecties het locale afweersysteem van de luchtwegen gaan aantasten en zo een ideale toegangsweg bieden voor de secundaire bacteriële infecties.

Anatomische deformaties kunnen de luchtweg zodanig gaan belemmeren dat paarden minder lucht krijgen waardoor ze verminderde prestaties leveren (cornage, DDSP, entrapment van de epiglottis,….)

Diagnose

De ziekte geschiedenis van het paard en het klinisch onderzoek door de dierenarts zullen helpen om de mogelijke oorzaak en de plaats van respiratoire aandoeningen te bepalen.

Andere technieken gebruikt voor diagnose zijn : röntgenfoto van de borst of nek; endoscopie van de neus, keel en de luchtpijp; een BAL (broncho-alveolaire lavage)waarbij dmv een endoscoop fysiologisch serum in de longen wordt gespoten en terug opgezogen. In dit opgezogen vocht worden verschillende zaken onderzocht om een beter beeld te hebben van de oorzaak van de luchtwegproblemen.

Contact

Equipartners
Mitswegestraat 138
B-8480 Eernegem

00-32-494-082716

Equipartners : kwaliteit in diergeneeskunde en revalidatie

Hydrotherapie